Ekstraordinær generalforsamling i ”Fjerritslev Kinos Venner” Mandag d. 21. oktober 2019 i Kino kl. 16:30

Dagsorden:

Vedtægtsændring af paragraf 6 stk. 4:

”I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af forretningsudvalget”.

Bestyrelsen foreslår følgende tilføjet:

”Forretningsudvalget tillægges tegningsret for foreningen i forhold vedrørende fast ejendom, belåning og køb og salg af fast ejendom.”

Alle medlemmer er velkomne.

Der kan tegnes medlemskab denne eftermiddag.