Generalforsamling i Fjerritslev Kinos Venner den 27. feb. kl. 18.00

Generalforsamling

i ”Fjerritslev Kinos Venner”

Torsdag d. 27. feb. 2020  i Kino kl.  18:00

Efter generalforsamlingen byder Kino på lidt let mad og et glas vin. Herefter viser vi en god film.

Alle medlemmer er velkommen. Der kan tegnes medlemskab denne aften.

Fjerritslev Kinos Venner

Dagsorden til generalforsamlingen den

27. feb. 2020

  1. Valg af dirigent

  1. Beretning om foreningens virksomhed

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab

  1. Orientering fra arbejdsgrupperne

  1. Indkomne forslag

  1. Fastsættelse af kontingent

  1. Valg af forretningsudvalg:

På valg er: Tove Olesen og Thomas Besand (begge modtager genvalg).

Valg af suppleanter til forretningsudvalg:

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Lone Thisted og Dorthe S. Frost 

  1. Valg af revisor:

På valg er:

Nyvalg

Valg af revisorsuppleant:

På valg er: Adolf (Dolf) Handrup 

  1. Eventuel