Klim Friskole: Kunst i Kino – fernisering den 13. 5. Kl. 18.15

Ny udstilling: fernisering mandag den 13.5. kl 18.15, og udstillingen varer fra 13.5. til 31.5. 201

På Klim Friskole har vi haft to emnedage, hvor eleverne fra 2.-9. kl. fik mulighed for at vælge mellem 2 ting; affaldsindsamling og kunst til Kino.
19 af eleverne valgte at lave kunst, og torsdag gav Marie Shelløe dem et oplæg, hvor de fik at vide. at de skulle lave et fantasivæsen. Eleverne fandt en træklods, fik et langt stykke ståltråd og skulle derefter danne skelettet til fantasivæsnet. Derefter skulle de beklæde ståltråden med ostevoks, som de først blødgjorde i hænderne, på den måde fik figurerne mere fylde.
Efterfølgende har eleverne i 0.-1. kl. hver valgt en af de figurer, kunstnerne har lavet. De har så skullet tegne en skitse af den figur.
Det har været en rigtig god proces for alle de elever, der har deltaget i arbejdet, og vi synes selv, der er kommet nogle flotte resultater ud af det.