Bestyrelsen

Kinos øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger de fire medlemmer i forretningsudvalget. Bestyrelsen består af forretningsudvalget samt en repræsentant fra hver af arbejdsgrupperne.

Forretningsudvalgets medlemmer: 

Bente Jensen (formand) – +45 42 17 82 90 – bentehjortdal4@gmail.com 

Thomas Besand (næstformand) – +45 25 71 66 74 – thomas.besand@gmail.com 

Lone Thisted (sekretær)

Tove Olesen(kasserer)

 

Suppleanter

Sanne Bjerregaard
Dorthe Frost