Bestyrelsen

Kinos øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger de fire medlemmer i forretningsudvalget. Bestyrelsen består af forretningsudvalget samt en repræsentant fra hver af arbejdsgrupperne.

Forretningsudvalgets medlemmer:
Bente Jensen (formand) – +45 42 17 82 90 – bentehjortdal4@gmail.com
Thomas Besand (næstformand) – +45 25 71 66 74 – thomas.besand@gmail.com
Sonja Breum (sekretær)
Tove Olesen(kasserer)

Suppleanter:
Lone Thisted
Dorthe Frost